Chính sách bảo mật nhằm bảo vệ thông tin cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi.

1. Thông tin cần thu thập

Trong quá trình vận hành trang web và tương tác với bạn, chúng tôi sẽ thu thập một số thông tin sau:

– Thông tin cá nhân: họ tên, email, số điện thoại.

– Địa chỉ IP: địa chỉ IP, loại trình duyệt, trang URL, thời gian và hành vi sử dụng website của bạn.

– Cookies là các gói dữ liệu nhỏ mà một trang web lưu trữ trên ổ cứng máy tính hoặc thiết bị di động của bạn để máy tính lưu trữ thông tin bạn đã từng truy cập

2. Cách chúng tôi sử dụng thông tin

Chúng tôi cũng có thể sử dụng và chia sẻ thông tin như mô tả dưới đây:

– Supersalesstar sẽ truy cập, sử dụng và chia sẻ thông tin theo yêu cầu để xử lý hỗ trợ bạn khi cần thiết.

– Cung cấp dịch vụ, quản lý phần thưởng và các chương trình quảng cáo của chúng tôi. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin (không bao gồm thông tin thanh toán) với các bên thứ ba như đối tác quảng cáo, các doanh nghiệp tham gia vào các chương trình của chúng tôi.

– Chúng tôi có thể sử dụng các công ty và cá nhân khác như bộ phận hỗ trợ kỹ thuật, dịch vụ khách hàng, hỗ trợ tiếp thị, v.v. thay mặt chúng tôi thực hiện các chức năng. Các công ty khác chỉ được phép truy cập vào thông tin khi cần thiết để thực hiện các chức năng của mình và trong phạm vi pháp luật cho phép.

– Khi chúng tôi phát triển kinh doanh, chúng tôi có thể bán hoặc mua các doanh nghiệp hay tài sản. Trong trường hợp bán, sáp nhập, tổ chức lại, giải thể, hoặc các sự kiện tương tự, thông tin có thể là một phần tài sản được chuyển giao lại cho bên mua.

– Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông khi luật pháp đòi hỏi. Khi có lệnh của tòa án hoặc các cơ quan thực thi pháp luật hay các cơ quan pháp luật khác.

3. Thông tin bạn chia sẻ

Xin lưu ý rằng bất cứ khi nào bạn tự nguyện cung cấp thông tin cá nhân cho các bên thứ ba như bảng tin, nhật ký web, email, hội thảo trên web, các lớp học, hội nghị qua điện thoại, v.v… thông tin đó có thể được nhìn thấy, thu thập hoặc sử dụng bởi những người khác bên cạnh chúng tôi. Chúng tôi không thể chịu trách nhiệm về việc sử dụng bất kỳ thông tin như vậy của bên thứ ba trái phép.

4. Chúng tôi bảo vệ thông tin như thế nào?

Chúng tôi thực hiện các biện pháp thương mại hợp lý để bảo vệ thông tin không bị mất, bị tiết lộ, thay đổi, hủy hoặc sử dụng sai mục đích và truy cập trái phép. Tuy nhiên, bạn cũng biết răng không có hệ thống an ninh nào chúng ta không thể vượt qua. Chính vì thế, chúng tôi không thể đảm bảo an toàn cho cơ sở dữ liệu của chúng tôi cũng như thông tin mà bạn cung cấp sẽ không bị chặn trong quá trình truyền qua internet như email gửi đến, các trang web không an toàn… Và bạn nên đặc biệt chú ý đến thông tin bạn gửi cho chúng tôi qua email.

5. Bạn không phải là người Việt Nam

Trang web và máy chủ của chúng tôi được điều hành tại Việt Nạm. Nếu bạn không ở Việt Nam, xin lưu ý rằng mọi thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ được chuyển đến Việt Nam.

Bằng cách sử dụng trang web và cung cấp thông tin cho chúng tôi khi sử dụng các dịch vụ, bạn đã đồng ý sử dụng thông tin dữ liệu theo pháp luật Việt Nam.

6. Trẻ em

Chúng tôi không thu thập thông tin cá nhân của trẻ em dưới 13 tuổi thông qua trang web này.

Nếu bạn dưới 13 tuổi, vui lòng không cung cấp thông tin cá nhận cho chúng tôi. Chúng tôi khuyến khích phụ huynh và người giám hộ hợp pháp theo dõi việc sử dụng internet của con mình và hướng dẫn các em không bao giờ cung cấp thông tin cá nhân thông qua trang web mà không có sự cho phép.

Nếu bạn có lý do để tin rằng trẻ em dưới 13 tuổi đã cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng xóa thông tin đó khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

7. Trang web bên ngoài

Trang web có thể chứa liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Chúng tôi không kiểm soát các thực tiễn về bảo mật hoặc nội dung của bất kỳ đối tác kinh doanh, nhà quảng cáo, nhà tài trợ hoặc các trang web khác mà chúng tôi cung cấp liên kết. Do đó, chúng tôi không chịu trách nhiệm cho nội dung hoặc Chính sách bảo mật của các trang web của bên thứ ba. Vì vậy, bạn nên kiểm tra Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng hiện hành của bên thứ ba khi truy cập vào bất kỳ trang web nào khác.

8. Thay đổi đối với Chính sách bảo mật này

Chúng tôi có thể thay đổi Chính sách bảo mật này. Lần truy cập và sử dụng dịch vụ đầu tiên của bạn sau khi chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách bảo mật này, sẽ được coi là bạn đã chấp nhận những thay đổi đó.

0 Comments

Leave a reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account